DHTML Menu By Milonic JavaScriptEisenbahnen in Sachsen


Falkenstein (Vogtl)

 • 29.03.1864 Baubeginn
 • 1875 Abriss Güterschuppen
 • 1878 Teilabriss Wasserstation
 • 1892 Abriss Lokschuppen
 • 01.07.1910 Einrichtung Neubauamt
 • 12.1910 Beginn Bahnhofsumbau
 • Sommer 1911 Abriss Empfangsgebäude, Güterschuppen
 • 04.06.1912 Eröffnung Empfangsgebäude
 • 31.03.1914 Auflösung Neubauamt
 • 30.09.1920 Schließung Holztränkanstalt
 • 1926 Abriss Wasserstation
 • 01.03.1949 Einrichtung Bahnbetriebswerk
 • 01.08.1966 Auflösung Bahnbetriebswerk
 • 1988 Abriss Laderampe, Inbetriebnahme Containerbahnhof
 • 01.07.1993 Auflösung Bahnmeisterei
 • 1994 Schließung Fahrkartenausgabe
 • 18.11.1997 Inbetriebnahme ESTW-Z, Auflassung Stellwerke 1, 2
 • 22.06.1998 Zerstörung Lokschuppen durch Unwetter
 • 05.2015 Abriss Lokschuppen, Wasserturm
 • 05.2020 Abriss Güterverwaltung